foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 
 

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на

којима ради

Нада Мијатовић

Мастер педагог

Стручни сарадник Педагог

Душка Радичевић

Дипломирани

правник

Секретар

Божидар Глибетић

Средња стручна спрема (економски техничар)

Шеф рачуноводства

 

 

 

 

Видан Стаменић

Средња стручна спрема (машинбавар)

Домар/мајстор одржавања

 

 

 

Милена Томић

Основна школа

Спремачица

 

 

 

Невена Чечарић

Средња стручна спрема

(трговац)

Спремачица

 

 

 

Добринка Глибетић

Среадња стручна спрема         (кувар)

Спремачица

 

 

 

Милена Ћосић

Основна школа

Спремачица

Славица Радoсављевић

Основна школа

 

Спремачица

Драгица Костић

Основна школа

Спремачица

 

 

 

Марина Марчета

Проф.српског

Библиотекар

 

Језика

 

 

Драгана Шимшић

Проф.срспког

Библиотекар

 

Језика

 

Марија Буквић

Проф.српског језика

Библиотекар

 

 

Бранка Бошковић

Проф.

Библиотекар

 

разредне наставе

 

 

Copyright 2023  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА