foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Име и презиме наставника

Предмет

Разред и одељење

Нед.

бр. час.

Одељењ.

старешина

Матична школа Кремна

Владимир Милановић

Разредна настава

I1,II1,III1

20

I1,II1,III1

ИО Мокра Гора

Љубица Станић

Разредна настава

I2,III2

20

I2,III2

Мира Богдановић

Разредна настава

II2,IV2

20

II2,IV2

ИО Биоска

Милијанка Лазић

Разредна настава

II3,III3,IV3

20

II3,III3,IV3

ИО Кесеровина

Мирјана Радовановић

Разредна настава

I4,III4

20

I4,III4

Мирослав Радовановић

Разредна настава

II4,IV4

20

II4,IV4

Copyright 2020  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА