ЈЕДАН ЧАС ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

ВРЕДНИ ШЕСТАЦИ НАПРАВИЛИ МОДЕЛЕ РАЗУЂЕНОСТИ ОБАЛЕ.

ЛИНК СА СЛИКАМА